NS5 Handheld

Рачен NS5-Handheld HMI Терминал

         Пратејќи ги трендовите OMRON  во својата понуда го има и рачниот NS5-Handheld HMI терминали со 5,7″ TFT дисплеј.  Опремен со 10 функциски копчиња и куќиште со IP65 степен на заштита овој HMI терминал е намет за употреба во тешки-сурови услови каде што е потребно да се задоволи потреба од слобода при движењето.

  • 320х240 резолуција
  • вградена RS-232 и USB порта
  • IP65 степен за заштита
  • вграден слот за мемориска картичка до макс.512MB
  • работна температура од 0 до 40ºC
  • опциски работа со батерија CJ1W-BAT01