NE1A-SCPU

NE1A-SCPU

NE1A е домаќин на програмата за безбедност на апликациите. Сите локални влезови и излези засновани врз безбедност на DeviceNet се следат и контролираат од NE1A. Управува со 16 DeviceNet Safety Slave и може непречено да се интегрира во стандарден систем DeviceNet.

  • Отстранливи терминали за лесна инсталација
  • Преддефинирани и сертифицирани функциски блокови за лесно програмирање
  • LED дисплеј и статусни LED диоди за напредна дијагностика
  • Статус на системот на DeviceNet за лесно решавање проблеми и одржување на предвидливоста
  • Лесна приспособливост преку додавање на уреди за безбедност на DeviceNet