Movicon Next

Movicon Next

      Movicon Next e SCADA софтвер базиран на класична, робусна, едноставна и ефективна  SCADA/HMI технологија

  • скалабилно решение: еден единствен едитор од Windows ™ 10 (Win32/64) до Windows ™ CE
  • проектите се XML датотеки кои лесно можат да се отворат и едитираат со било кој друг едитор
  • управување со податоци во реално време
  • драјвери, OPC UA и DA конекција
  • моќен и едноставен едитор
  • изготвување на извештаи, трендови и анализа на податоци
  • скалабилна векторска графика
  • максимално ниво на заштита
  • овозможува HTML5веб пристап 
  • поддржува CFR 21 Part 11