Linear Axis (Cartesian) - Accurax

Linear Axis (Cartesian) - Accurax

      Linear Axis (Cartesian) – Accurax серија на напредни линеарни мотори.

  • модели на 230/400 VAC, со моќности од 48 до 760 N (максимална сила при 2.000 N)
  • оптимизиран односот удар/должина на производ
  • максимална брзина до 5 m/s со повторливост од 1мм
  • компактен дизај со поголема ефикасност
  • мала подвижна маса за да се обезбеди висок степен на динамика