Line Scan Camera

Line Scan Camera

        Line Scan серија на камери

  • модели од 2K до 8K
  • единечна или двојна камера
  • лесни за монтажа и поврзување во мали простори