Роботика

LD-250

    Мобилните роботи од LD-250 серијата за носивост до 250кг. се најнови АМР (Автономни Мобилни Роботи) кои значајно ја зголемуваат продуктивноста во производните и логистичките процеси. Тие се само-навигациски и се наменети за динамично пренесување на материјали во предизвикувачки средини во кои има ограничени патеки и движења на луѓе.
За разлика од традиционалните AVG роботи мобилните роботи од LD-250 серија не бараат модификација на објектите и нема потреба од навигациски подни магнети или светла.

  • лесни за инсталирање 
  • со вградените безбеднсони ласери и сонар се обезбедува детекција на статични и динамични пречки при движењето и се избегнуваат судири
  • MobilePlanner PC-базиран софтвер за лесно менаџирање 
  • Флексибилно мапирање на објектот со помош на вградените ласери за скенирање
  • робусна навигација во апликации каде има чести промени во позициите на фиксните објекти (палети и пакети во складишта/ магацини) со метод на “localization” на вградените ласери