Lazer Marker

Ласер Маркер

      Ефикасно и трајно обележување за следливост, дизајн или барања за обележување на широк спектар на материјали, вклучувајќи метал, пластика, смола и филм

  • Постојано зголемените барања кон индивидуалната идентификација и следливоста на деловите и компонентите се присутни во многу индустрии, како што се автомобилската индустрија, производството на медицински помагала или генералното градење машини.
  • Со технологија на ласерски маркери, несигурни, непостојани и технологии за обележување што трошат снабдување, како што се обележување на хартија/пластика или печатење со мастило, може да се надополнат.
  • Ласерските ознаки се трајни, не бараат материјали што може да се потрошат, се многу точни и многу разноврсни – технологија за докажување во иднина за вашата апликација за обележување.