Collaborative Robots

Колаборативни Роботи

        ТМ серијата на Колаборативни Роботи се побезбедни, поедноставни за програмирање и полесни за интегрирање со друга опрема, со што се овозможува создавање на интелигентна средина во процесите на производсво во која роботите и луѓето ќе може да работат во хармонија.

  • со вгарден Vision систем за побрзо подесување
  • значајно намалено време за инсталирање и замена со помош на “Plug and Play” софтвер
  • безбедни за работа со луѓе, во согласност со стандарди за безбедност ISO 10218-1 и ISO 10218-2 и техничка стандард ISO TS-15066
  • избор на модели со должина на дофат од 700, 900, 1.100 и  1.300мм
  • носивост од 14кг
  • модели со PROFINET и ЕtherNet/IP комуникација