Kepware OPC Server

Kepware OPC Server

Omron Suite пакетот ги вклучува сите драјвери на Kepware OMRON. Пакетот содржи драјвери за OMRON FINS Ethernet, OMRON FINS Serial, OMRON Host Link, OMRON NJ Ethernet, OMRON Process Suite и OMRON Toolbus. Со купување на лиценцата за OMRON Suite, можете да ги користите сите драјвери на истиот компјутер.

KEPServerEX е индустриска комуникациска платформа што обезбедува единствен извор на податоци за индустриска автоматизација за сите ваши апликации. Дизајнот на платформата им овозможува на корисниците да поврзуваат, управуваат, следат и контролираат различни уреди за автоматизација и софтверски апликации преку еден интуитивен кориснички интерфејс.