K8AK-TH

K8AK-TH

Заштитете ја вашата апликација од греење.
Овa реле за следење на температурата е дизајнирано специјално за следење на високи температури за да се спречи прекумерното зголемување на температурата и да се заштити опремата. K8AK-TH овозможува следење на температурата во тенок дизајн со ширина од само 22,5мм.

  • Едноставни поставки за функциите со користење на DIP прекинувач
  • За избор на брава за аларм и зSV аштитно поставување 
  • Повеќе-влезна поддршка за влез во термопар или Pt100 и Pt1000
  • Реле за промена: fail-safe можност
  • Идентификација на статусот на аларм со LED