K8AK-LS

K8AK-LS

K8AK-LS1 е проводнички ниво контролер во куќиште со ширина од 22,5 mm. Преку DIP може да се избере неговата функција (напојувач или потрошувач). 

  • Функција на временско одложување до 10 s
  • Напојување: 24 VAC/DC и 100 до 240 VAC
  • Контролен излез: 5A при отпорност на оптоварување од 250 VAC
  • Должина на кабел за сонда: макс. 100m од контролерот
  • LED индикатор: Зелена за вклучување, жолта за излезно реле