J7TKN

J7TKN

          J7TKN серија на термички релеи за преоптоварување за употреба со J7 контактори.
Релеите J7TKN ги штитат моторите од термичко преоптоварување. Тие можат да се монтираат на контакторот или одделно. Релеите се во согласност со IEC 947 стандард за безбедност.

  • Серија релеи на преоптоварување кои може да се подесат во опсег од 0,24А до 220А
  • Сите компоненти се finger proof