J7MN

J7MN

    J7MN серија на стартери за мотор, опсег од 0,10-100А.
Оваа серија на  стратери ги штитат моторите од термичко преоптоварување и краток спој. Автоматските прекинувачи за заштита на мотор можат да бидат опремени со дополнителни помошни контакти, монтирани напред или странично.

  • номинална оперативна струја до 32А, 63А и 100А.
  • Капацитет на преклопување 50kA/400V или 100KA/400V
  • Сите прекинувачи за заштита на мотор може да се монтираат на DIN шина
  • за модели до 32А опциски можност за електро-механички врски
  • Сите компоненти се finger proof