J7KNA

J7KNA

       J7KN серија на моторни контактори,  опсег од 4-5,5kW.
Овој модуларен систем се состои од главни контактори и дополнителни контактни блокови. Основните единици можат да се комбинираат со помошни контакти (горно монтирање). Достапни се обратни верзии, вклучително и верзии со механичко блокирање, како и 3 и 4 полни верзии.

  • модели од 4kW и 5,5kW
  • модели со различни напони (AC и DC)
  • достапни се мини верзии и верзии со нормална големина
  • контакторите можат да се монтираат со прицврстување на завртки и на DIN шината 
  • сите компоненти се finger proof