J7KNA-AR

J7KNA-AR

      Основен мини контактор, стандардно со 4 пола.
Три основни единици можат да се комбинираат со различни дополнителни помошни контакти. Можни се 4-полни, 6-полни и 8-полни верзии во различни конфигурации, како и различни напони (AC и DC). Достапни се додатоци како што се супресорите.

  • Огледални контакти
  • монтажа дирекно на DIN-шина (35мм)
  • Номинална струја 10А 
  • Погоден за електронски уреди (DIN 19240)
  • Finger proof (BGV A2)