J7KN

J7KN

       J7KN серија на моторни контактори , опсег од 4-500kW.
Овој модуларен систем се состои од главни контактори и дополнителни контактни блокови. Основните единици можат да се комбинираат со помошни контакти. Избор на модели со наизменична струја или еднонасочна струја, интегрирано механичко блокирање,  како и модели со 3 главни и 4 главни полови.

  • Основните единици може да се комбинираат со помошни контакти (горно/странично поставување)
  • Можни се верзии со 3 главни и 4 главни полови
  • Опсегот на моќност опфаќа 4 до 500kW
  • Различни напони (AC и DC)
  • Моделите J7KN-10D до J7KN-22D имаат интегриран помошен контакт за електронски кола (верзии со 3 пола)