iX4

iX4

      iX4 серија на брзи и прецизни паралелни роботи со 4 оски за побрзо и пофлексибилно пакување и ракување со материјали. Единстевни роботи со патентирана ротирачка платформа со 4 краци.

  • носивост до  15кг.
  • работна висина од 500мм
  • максимален работен дијаметар од 1.300мм
  • IP20 или IP65 степен на заштита на платформата
  • IP67 степен на заштита на краците
  • EthernetCat комуникација со NJ-501R контролер од OMRON и програмирање со IEC 61131-3 програмски јазик
  • Во согласност со санитарните стандрди на USDA и FDA за првенција од контаминација на производите што го прави погоден за користење во индустријата за преработка на месо и живина