iX3

iX3

        iX3 серија на брзи паралелни роботи за побрзо и пофлексибилно земање и пакување, наменети за употреба во индустрија со храна, пијалоци, фармација и здравствена заштита.

  • носивост до  8кг.
  • модели со 3 и со 4 оски
  • работна висина од 425мм
  • максимален работен дијаметар од 1.130мм
  • IP20 или IP65 степен на заштита на платформата
  • IP67 степен на заштита на краците
  • EthernetCat комуникација со NJ-501R контролер од OMRON и програмирање со IEC 61131-3 програмски јазик