IP Inspection Pro

IP Inspection Pro

Inspection Pro е развиен за да ги пронајде резултатите од инспекцијата кога е поврзан со систем за автоматска оптичка инспекција, кој на крај е поврзан со база на податоци што овозможува управување со историјата на инспекција.

  • Многу висок квалитет на слика со неколку камери. Одлуката од страна на операторот е многу лесна, без можни грешки.
  • Зголемена фокусна длабочина на фотоапаратот што ги изострува визуелните точки на слики под поширок агол.
  • Автоматското прилагодување на аголот и зголемувањето за секоја компонента може да се внесе во програмата
  • Лесна работа и можност за вртење на камерите околу дефектот за да му помогнете на операторот.
  • Можност за дополнителни контролни точки за делови кои не се неопходни во програмата за машини AOI.