Интегрирани Серво Мотори

Интегрирани Серво Мотори

      Серија на интегрирани  Серво мотори (Мотор и Драјвер во едно) за употреба во апликација со големи машини или за машини со ограничен простор за орманот.  Интегрираните серво мотори имат вградена EtherCAT порта за целосна интеграција со Sysmac платформата за автоматизација.

  • избор на повеќе модели на мотори од 2,55 Nm до 25 Nm
  • номинална брзина од 3.000 вртежи во минута
  • максимален вртежен момент 300% поголем од номиналниот
  • IP65 степен на заштита
  • гарантирана заштеда на простор и намалување на орманот
  • заштеда на енергија со DC Bus
  • модели со апсолутен или инкрементален енкодер
  • вградени I/O за специјална или општа намена