Robotics Integrated Controller

Интегриран Контролер за Роботи

        Со Интегрираниот Контролер за Роботи се обезбедува целосна синхронизација на автоматскиот процес и подобрување на брзината и точноста на процесите на производство, симулација на целата производна линија и се поедноставува одржувањето.

  • контрола до 8 роботи со еден контролер
  • во согласност со IEC 61131-3 (JIS B 3503) стандард за програмирање и PLCopen функциски блокови за контрола на движењето
  • во согласност со IEC 61131-3 (JIS B 3503) стандард за програмирање и традиционално V+ скриптирање
  • Програмирањето со помош на променливи овозможува корисниците ефикасно да креираат комплексни програми 
  • модели со SQL DB функционалност
  • нуди поголема брзина без при тоа да ја намали сигурноста и робусноста која се очекува од еден контролер
  • Линеарна и кружна интерполација
  • Синхронизација на електронската опрема и камерите
  • Побрза и посигурна контрола со синхронизација на сите уреди со EtherCAT комуникација ( Vision системи, серво системи, роботи и влезно/излезни единици) со самиот контролер.
  • нуди брзина без да ја загрози сигурноста.