i4L

i4L

     i4L серија на SCARA роботи со компактен дизајн и подобрени перформанси, наменети за употреба во апликации каде е потребно прецизно машинско работење, пакување и ракување со материјали. 

  • носивост до 5кг.
  • 350, 450 и 550 должина на дофат
  • можност за монтажа на ѕид и маса
  • без потреба од контролер
  • IP20 степен на заштита
  • TCP/IP и RS232 комуникација
  • должина на перото од 180мм или 350мм