i4H

i4H

       Новата i4H серија на SCARA фиксни роботи се со подобрен дизајн, зголемена носивост и намалено циклусно време, со што се овозможува значајно подобрување на производниот процес.

  • носивост до 15кг.
  • со интегриран контролер
  • IP20 степен на заштита
  • EternetCat, TCP/IP и RS232 комуникација
  • 650, 750 и 850мм должина на дофат
  • должина на перото од 210мм или 410мм
  • можност за монтажа на ѕид, маса или превртени