Hornet

Hornet

      Hornet серијата на паралелни роботи се идеални за користење во индустрија за храна, пијалоци, фармација и индустрија за здравствена заштита.

  • носивост до  8кг.
  • максимален работен дијаметар од 1.130мм
  • брзина на подвижен дел од 1,4 м/сек.
  • IP20 степен на заштита, опциски модели со IP65
  • можност за контрола на роботот преку Ethernet со познатиот програмски јазик IEC 61131-3
  • со вградениот засилувач и со контролерот се намалува бројот на потребни кабли за поврзување
  • избор помеѓу модели со 0º и 360º ротација