H8PS

H8PS

Компактен, лесен за употреба бројач.
H8PS обезбедува голема брзина на работа од 1.600 вртежи во минута и поставувања со голема прецизност до 0,5°, обезбедувајќи широка примена. H8PS располага со високо видлив дисплеј со осветлено негативно трансмисивен LCD-екран. Функцијата за надомест на агол на напредување компензира за одложувањата на излезот.

  • 96 до 121,2x96x60,6 до 67,5мм
  • Преден панел/DIN-шина
  • 24VDC
  • 8, 16 и 32-излези
  • NPN/PNP 100mA на 30VDC