H7HP

H7HP

Компактни бројачи на суми и бројачи на време со дисплеи лесни за читање.
H7HP има голем, лесен за читање дисплеј: знаци високи 15мм за 6 цифрени модели или знаци високи 12мм за 8 цифрени модели. Се одликува со високо видлив LCD-дисплеј со вградено црвено LED позадинско осветлување со мала потрошувачка на енергија. Има компактно тело (66мм).

  • Бројач на суми/тајмер
  • 36x72x65,8мм
  • Црвена негативна LCD-трансмисија
  • 6 цифри, висина од 15мм/8 цифри, висина од 12мм
  • 12-24VDC или 100-240VAC