H7GP

H7GP

Компактни бројачи на суми и бројачи на време со дисплеи лесни за читање.
H7GP се карактеризира со голема видливост, LCD дисплеј со знаци високи 8,5мм и вградено црвено LED позадинско осветлување со мала потрошувачка на енергија. Има компактно тело (80мм).

  • Бројач на сума/тајмер
  • 24x48x80мм
  • Црвена негативна LCD-трансмисија
  • 6 цифри, 8,5мм висина
  • 12-24VDC или 100-240VAC