H7ER

H7ER

Само-напојувачки тахометар.
Серијата H7E е достапна со голем дисплеј со 8,6мм висина на карактер. Вклучува модели со задно осветлување за подобрена видливост на слабо осветлени места. Вклучува бројачи на сума, бројачи на време, тахометри и бројачи монтирани на PCB.

  • 24x48x53,5мм
  • 5 цифри, 8,6мм висина на карактер
  • Куќиште во црна или светло-сива боја
  • Приказ на двојна револуција