H7CC

H7CC

Дигитален бројач.
Серијата H7CC го подобрува целокупното корисничко искуство преку подобри визуелни повратни информации и операции, кориснички интерфејс и предвидливо преостанато траење на бројачот.

  • 6-цифрените копчиња нагоре/надолу овозможуваат подобар кориснички интерфејс
  • Белиот LCD дисплеј и универзалниот дизајн во боја нудат подобра визуелна јасност и видливост
  • Напојувањето со трансформатор спречува истекување на струјата од жиците
  • Намалена длабочина на телото до 59мм
  • Спречува неочекуван застој со комуницирање на времето за замена на уредот