H7BX

H7BX

Мултифункционален бројач DIN со големина 72×72мм.
H7BX со позадинско осветлено LCD дава одличен приказ на екранот. Главниот дисплеј PV има висина од 13,5мм и SV има висина од 9,5мм. Може да биде со зелен или црвен приказ и може да се програмира да се менува доколку се постигне одредена вредност. Сите основни функции на бројачи се опфатени со многу различни режими на излез. Лесно поставување со прекинувачи за основни функции.

  • 72х72×100мм
  • Бројач на суми и на поставено време, бројач на серии, двоен бројач и тахометар
  • Двобојна вредност на приказот, црвена или зелена
  • 6-цифрен, -99999 до 999999, поставена вредност -99999 до 999999 или 0 до 999999
  • Влезен контакт, NPN или PNP
  • Лесна работа со клуч за секоја цифра