G9SX

G9SX

Безбедните контролери G9SX се испорачуваат целосно конфигурирани и однапред програмирани, со широк избор на единици дизајнирани да бидат соодветни за намена, без непотребна функционалност. Идеално за употреба кога не е потребна флексибилност на програмабилен безбедносен контролер. Поставувањето е завршено од експанзивни единици со безбедни функции за тајминг. G9SX единиците се едноставни за вклопување и многу робусни, со неносечки излези. Тие можат лесно да се поврзат на модуларна опрема и се идеални за бесконтактни апликации каде е потребен голем број излезни циклуси.

  • Олеснува делумно или целосно поставување на системот за контрола
  • Чиста LED-дијагнозата на сите влезни и излезни сигнали за лесно одржување
  • Лесна интеграција
  • Solid-state излези (со исклучок на единиците за проширување)
  • Одобрено од UL и CSA и EN ISO 13849-1 сертифицирани