G9SR

G9SR

Модулите од G9SR серијата работат самостојно и како систем со влезно-излезно проширување. Сите модули се едноставни за поставување користејќи DIP прекинувачи и обезбедуваат јасна дијагноза преку LED диоди на предната страна.

  • Три модули за сите апликации на безбедносните релејни единици
  • Solid-state излези за долг животен век и излези за безбедносно реле со висока струја
  • Деталните LED индикации овозможуваат лесна дијагноза
  • Безбедна функција за вклучување и исклучување по одложување до PLe
  • До PLe според EN ISO 13949-1 и SIL 3 според EN 61508