G9SP-N

G9SP-N

Безбедносниот контролер G9SP ги обезбедува сите локални безбедносни влезови и излези и ја контролира безбедносната апликација. Стандардниот влез и излез може да бидат директно поврзани и информациите за дијагнозата се обезбедуваат преку сериски или етернет интерфејс.

  • Три типа на процесори кои одговараат на различни апликации
  • Јасна дијагнозата и следење преку етернет или сериска врска
  • Мемориска касета за лесно удвојување на конфигурацијата
  • Уникатен софтвер за програмирање за поддршка на лесен дизајн, верификација, стандардизација и повторна употреба на програмата
  • Сертифициран според PLe (EN ISO 13849-1) и SIL 3 (IEC 61508)