G9SB

G9SB

G9SB е серија од тенки безбедносни релејни единици, обезбедувајќи два безбедносни контакти во куќиште со ширина од 17,5мм и три безбедносни контакти во куќиште со ширина од 22,5мм.

  • Куќиште со ширина од 17,5мм и 22,5мм
  • Единици со 1 и 2 влезни канали
  • Единици за рачно и автоматско ресетирање
  • Сертификација до PLe според EN ISO 13849-1 во зависност од апликацијата