G9SA

G9SA

G9SA серијата нуди комплетен состав на компактни и проширливи безбедносни релејни единици. Достапни се модули со безбеден тајминг на исклучување, како и контролер за управување со две раце. Едноставно множење на безбедносни контакти е можно со користење на врската од предната страна.

  • Куќиште со ширина од 45мм, експанзивните единици се широки 17,5мм
  • Безбеден тајмер за одложување
  • Едноставна експанзиона врска
  • Сертификација до PLe според EN ISO 13849-1 во зависност од апликацијата