G3ZA

G3ZA

Повеќеканален контролер на напојувањето за попаметно користење на Solid State релеата.
G3ZA прима манипулирани променливи генерирани од контролни јамки или рачни поставки преку RS-485 поврзување. Ја регулира моќноста на грејачот со голема прецизност.

  • Повеќеканален контролер на напојувањето
  • Контролира до осум стандардни Solid State релеа
  • Лесна интеграција со PLC
  • Компактна големина
  • Достапно со аларми на грејачот (четири канали) или без (осум канали)