G3PW

G3PW

Еднофазен контролер на напојување од тип на тиристор што овозможува прецизна контрола на температурата.
Компактноста и можноста за поставување на повеќе единици едно до друго се основите за оваа нова генерација на контролери на напојување. Вредноста на процесите лесно може да се следи преку 7-сегментниот дисплеј на предната плоча.

  • Прецизно откривање на согорување на грејачот
  • Контрола на фазата или оптимална контрола на циклусот
  • RS-485 комуникации за поставување манипулирани променливи и следење на струјата на оптоварување
  • Вкупно следење на траење
  • Апликација со разни оптоварувања: постојан отпор на оптоварување, променлива отпорност на оптоварување