G3PF

G3PF

„Интелигентно“ Solid State реле со вграден струен трансформатор.
G3PF брзо открива прегорување на грејачот и откажување при краток спој, а информациите се дадени за да ве известат кој проблем се случил, што е идеално за апликации каде што времето мора да се минимизира.

  • Вградениот струен трансформатор (CT) помага да се намали времето на ожичување
  • Открива прегорување на која било од групата на грејачи.
  • Открива прегорување на 3-фазни грејачи.
  • Открива дефекти на краток спој.
  • Нивото на откривање грешки може лесно да се постави со прекинувач.
  • Zero-cross функција.
  • Индикатор за работа.