G3PE

G3PE

SSR со извонредна издржливост на пренапони.
G3PE се одликува со оригинално струјно коло кое дава извонредна издржливост на пренапон и го штити полупроводничкиот уред од напон поголем од 30kV.

  • Еднофазно и трифазно, 15-45А излезна струја
  • 100-240VAC и 200-480VAC излезни напони
  • zero-cross достапни модели
  • Подобрена јачина на диелектрична моќност за излезни кола
  • Навлака за приклучок со заштита на прстите
  • Монтирајте на DIN-шина или со завртки