G3H-G3HD

G3H-G3HD

SSR тип на приклучок, форма и големина компатибилни со
LY механичко напонско реле.
Овој SSR е компатибилен по форма и големина со LY серијата релеи и е поставен на DIN-шина со помош на приклучок.

  • 3А излезна струја
  • Излезни напони од 4 до 48VDC/од 100 до 240VAC
  • Компатибилен со LY електромеханички релеи
  • Монтирање на DIN-шина преку приклучоци
  • Индикатор за работа за да се потврди влезот