G3B-G3BD

G3B/G3BD

SSR тип на приклучок, форма и големина компатибилни со релето за напојување MK.
Ова реле со цврста состојба е компатибилно по форма и по големина со електромеханичкото реле MK и е монтирано на DIN-шина преку приклучоци. Исто така постои и DC-излезен модел достапен со опсег на напон на оптоварување од 3 до 125VDC за високонапонски апликации.

  • 3 и 5А излезна струја
  • Излезни напони од 5 до 110VDC/од 100 до 240VAC
  • Компатибилно со МК електромеханички релеи
  • Монтирање на DIN-шина преку приклучоци
  • Индикатор за работа за да се потврди влезот