FQ-CR1

FQ2-S4

      FQ2-S4 се-во-едно серија на читачи на баркод, 2D код, текст,
проверка на квалитетот и позиционирање. Наменет за исполнување на комбинирани задачи за читање или проверка на код, проверка на квалитетот и/или позиционирање. Овие читачи се идеално решение за сите барани функционалности во едно компактно куќиште. Може да се постават најмногу 32 индивидуални задачи.

  • Сè-во-едно решение за до 32 задачи за читање и проверка на кодови, текст, проверка на квалитетот и позиционирање
  • IP67 степен на заштита