FQ-CR1

FQ2-CH

        FQ2-CH серија на читачи на датум и производствен број иделаен за верификација во линии за производство. Со двојна брзина и препознавање дури и на аголни или тешки за читање текстови, со што може да се избегнат скапи враќања на производ или инсталација на скапи  Vision системи.

  • оптимизација на процесот на верификација на кодот за датум и производствен број во линиите за производство и пакување
  • двојна брзина
  • компензација на позицијата кај отпечатоци принтани под агол
  • IP67 степен на заштита