FQ-CR1

FQ-CR2

        FQ-CR2 серија на читачи за 2D втиснати и обликувани кодови во предмети што се користат на пр. во автомобилската или електронската индустрија. Автоматското прилагодување на подесувањата обезбедува идентификување на условите за проверка под кои треба да се читаат и најпредизвикувачките кодови.

  • оптимизиран за втиснати или обликувани кодови во метал, стакло, PCB плочки и слично
  • автоматска модификација на подесувањата за наоѓање најдобра позиција за читање
  • IP67 степен на заштита