V430-F

F430-F

       F430-F серија на паметни MicroHAWK камери.

  • едноставна конфигурација со AutoVISION
  • достапен сензор од 5 мегапиксели
  • достапен автоматски фокус
  • опциски алтернативна со LED конфигурација
  • најмали во својата класа
  •  избор на куќиште со IP65 или IP67 степен на заштита
  • Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP или ProfiNET I/O комуникација