F3S-TGR-N_M/-N_U

F3S-TGR-N_M/-N_U

RFID бесконтактните прекинувачи се дизајнирани да ги следат вратите со шарки, лизгачките или заштитните врати.

 • Врз основа на RFID технологија (код) и Hall технологија (проверка на далечина)
 • Дизајнот RFID опфаќа два модели на работа со многу високо ниво на анти-упад:
  • М-типови (главно шифрирано): Секој сензор работи со кој било погон, како традиционалните прекинувачи
  • У-типови (уникатно кодирано): Секој сензор и погон користат единствен код. Ова е решение за апликации за кои е потребно дури и поголемо ниво на анти-упаднат
 • Поврзете до 20 прекинувачи во серија
  LED поддршка за лесна дијагноза
 • Компензација на механичките толеранции
 • Бесконтактен – нема абразија – нема честички
 • Работи со сите безбедносни контролери на OMRON
 • Погоден за процеси CIP/SIP и чистење под висок притисок поради IP69K (претходно жични типови)
 • Се прилагодува на безбедносните категории до PLe според EN ISO 13849-1