F3S-TGR-CL

F3S-TGR-CL

Серијата на безбедносни сензори F3S-TGR-CL е едноставна за поврзување, монтирање и конфигурирање. Сите модели за заштита на прсти, раце и тело во тип 2 и тип 4 се дизајнирани на ист начин и обезбедуваат ист сет на функции, што може да се изберат од корисниците.

  • Семеен концепт на поврзување и монтирање за целосна конзистентност во секоја апликација
  • Нема потреба од надворешни уреди со интегрирани функции за контрола на безбедноста што се избираат преку вградени DIP прекинувачи
  • Сите модели се со уред за надворешен мониторинг, функција за блокирање, поставување опсег (краток и долг опсег) и избор на оптичко или жично кодирање
  • Напредните модели вклучуваат функција за претходно ресетирање, исклучување и бришење и циклично работење
  • Светилка за исклучување интегрирана за напредни модели
  • Тип 2 според EN61496-1 и PL c според EN ISO 13849-1
  • Тип 4 според EN61496-1 и PL e според EN ISO 13849-1