V330-F

F330-F

       F330-F серија на компактни MicroHAWK
паметни камери со Ethernet.

  • eдноставна конфигурација со AutoVISION
  • достапен сензор од 5 мегапиксели
  • најмала во својата класа
  • IP40 степен на заштита
  • единечен RJ45  приклучок и кабел
  • Ethernet TCP IP, Ethernet IP и  ProfiNET I/O комуникација
  • напојување преку Ethernet (PoE)