ES1B

ES1B

Постигнете ефтини мерења со инфрацрвен термосензор.
Овој инфрацрвен термосензор обезбедува точен, стабилен и економичен начин за мерење на температурата на предметите. Се однесува исто како стандарден термопар од типот K, што му овозможува да работи со кој било регулатор на температура или алармна единица.

  • Ефективен инфрацрвен термосензор
  • Бесконтактно, што значи дека нема влошување, за разлика од термопаровите
  • Достапни се 4 температурни опсези: од 10 до 70°C, од 60 до 120°C, од 115 до 165°C и од 140 до 260°C
  • Брзина на одговор 300ms