EE-SX97

EE-SX97

Фото микросензор во пластично куќиште во форма на виљушка.
Стандардни фото микросензори со капацитет од 50mA директно префрлување за точна детекција на делови од машината или мали предмети независни од материјални или магнетни полиња и во најдобра вредност за парите.

  • Фреквенција на одговор до 1 kHz
  • Куќиште за заштеда на простор и интеграција на приклучокот